Ассоциация Wireless Ukraine вошла в Новый ОС при Госспецсвязи

Олег Соболев, Председатель Правления Ассоциации Wireless Ukraine (более 18 лет на рынке, 90 участников организации), член Комитета по электронным коммуникациям Торгово-промышленной палаты Украины, и Андрей Дронюк, член Правления Ассоциации Wireless Ukraine, Генеральный директор Giraffe, вошли в Новый состав Общественного совета при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

О Госспецсвязи:

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України є
державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і
розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи
конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у
сферах криптографічного та технічного захисту інформації,
кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом
України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового
фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань відповідно до закону.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
спрямовує свою діяльність на забезпечення національної безпеки України
від зовнішніх і внутрішніх загроз та є складовою сектору безпеки і
оборони України.

Основними завданнями Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України є:

— формування та реалізація державної політики у сферах
криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту,
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України,
поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського
зв’язку, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації,
вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах і на
об’єктах інформаційної діяльності, а також у сферах використання
державних інформаційних ресурсів в частині захисту інформації,
протидії технічним розвідкам, функціонування, безпеки та розвитку
державної системи урядового зв’язку, Національної системи
конфіденційного зв’язку;

— участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах
електронного документообігу (в частині захисту інформації державних
органів та органів місцевого самоврядування), електронної
ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг),
електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог з безпеки та
захисту інформації під час надання та використання електронних
довірчих послуг, контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері
електронних довірчих послуг);

— забезпечення в установленому порядку та в межах компетенції
діяльності суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з
тероризмом.