Итоги заседания Совета при Госспецсвязи

17 июня состоялось плановое заседание Совета при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, куда много лет входит Ассоциация Wireless Ukraine (более 90 участников, более 18 лет на рынке). Среди обсужденных тем:

— Обговорення питання про стан розробки підзаконних актів на виконання Закону України «Про електронні комунікації».
— Обговорення проектів регуляторних актів оприлюднених для
громадського обговорення на офіційному сайті Держспецзв’язку.
— Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах
критичної інфраструктури»
— Проєкт наказу Адміністрації Держспецзв’язку «Про затвердження Вимог до засобів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту таємної інформації, яка не становить державної таємниці, та конфіденційної інформації в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які
належать до сфери їх управління, військових формуваннях, які створені відповідно до закону»
— Проєкт Закону України Про внесення змін до деяких законів України
щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі»
— Проєкт наказу Адміністрації Держспецзв’язку «Про затвердження
Переліку послуг Національної телекомунікаційної мережі»
— Проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв’язку України і технічних засобів
телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації трафіку»
— Проєкт наказу Адміністрації Держспецзв’язку «Про затвердження
Порядку передачі екстрених викликів за скороченим телефонним номером 102 в телекомунікаційній мережі загального користування»
— Проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Типового договору про взаємодію оператора телекомунікацій з Національним центром
оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій»
— Проєкт наказу Адміністрації Держспецзв’язку «Про затвердження
Національного плану нумерації України»
— Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355»
— Проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку»
— Інформація про зміни до Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг затверджені ПКМУ від 2 червня 2021 р. № 562